Harro Kremer, Culemborg

Harro

In de reeks succesverhalen stappen we binnen bij inwoners die bewust hun afval scheiden. Vandaag bellen we aan bij Harro Kremer.

Harro is bijna zestig en verruilde twee jaar geleden samen met zijn partner zijn rijtjeswoning in Utrecht voor een bungalow in Culemborg. Het is voor hem vanzelfsprekend om afval te scheiden. Hoe hij dat doet? En waarom het voor hem belangrijk is? Dat deelt hij graag!

Betrokkenheid bij wat er speelt in je omgeving en in de maatschappij, dat typeert Harro. Ook als het gaat om afval en het scheiden van grondstoffen voor hergebruik. “We leven met heel veel mensen op deze aarde. Onze resources zijn eindig. Dus waarom zouden we niet zoveel mogelijk hergebruiken?” stelt hij.

Het is voor hem heel logisch om bewust om te gaan met het afval dat je produceert. Dat kreeg hij als kind al mee van zijn ouders. “Ik ben opgegroeid op de boerderij. Gft-afval ging daar op de mesthoop, zodat we het later weer konden gebruiken in de moestuin. En de aardappelschillen gingen naar de varkens. Die gewoonte is altijd gebleven: als je iets kúnt hergebruiken, dan doe je dat,” vertelt hij.

Nadenken voor je weggooit
Dat begint voor hem met de manier waarop je kijkt naar spullen die je niet meer gebruikt. Hij is zich er altijd van bewust dat wat voor hem geen waarde meer heeft, voor een ander juist heel waardevol kan zijn. “Spullen die ik niet meer gebruik, die deel ik. Bijvoorbeeld via Facebookgroepen waarin ik gratis spullen aanbied. Of ik breng het naar de milieustraat. Zo krijgen deze spullen een nieuw leven.” Ook rondom het huis probeert hij dit principe toe te passen. “In onze tuin was veel gewerkt met spoorbielzen, iets waar ik persoonlijk niet zo van houd. Maar bij de herinrichting zoek ik manieren om deze een nieuwe plek te geven.”

Nadenken voordat je iets weggooit is voor Harro heel normaal, maar hij blijft ook pragmatisch. “Als iets echt niet meer goed hergebruikt kan worden, dan is het ook oké. Voor mij is het belangrijk niets klakkeloos weg te gooien. Sta eerst stil bij óf je het wilt en kunt hergebruiken. Is het antwoord nee? Bedenk dan hoe je ervoor kunt zorgen dat het ergens anders goed terecht komt.”

Een kijkje in Harro’s routine
Hoe Harro dat dagelijks in de praktijk brengt? Daarvoor houdt hij het vooral praktisch. Bijvoorbeeld in de keuken. Daar staat op het aanrecht een bakje voor snijafval en koffiefilters. Is het bakje vol? Dan leegt hij die in de gft-container. En hij vertelt over de verschillende bakken voor oud papier die hij in huis heeft staan. “Ik verzamel dit op logische plekken. Zo staan er bijvoorbeeld oud-papier bakken op mijn werkplek en in de woonkamer waar ik de krant lees staan. En is er een bak vol? Dan leeg ik het in mijn papiercontainer buiten.”

Ook voor de andere afvalstromen zoekt hij naar manieren om het scheiden van zijn afval zo makkelijk mogelijk te maken. Zo heeft hij in zijn garage bakken staan om andere materialen te verzamelen die te recyclen staan, zoals hout, metaal en harde kunststoffen. “Als deze bakken vol zijn, breng ik ze naar de milieustraat,” legt hij uit. “Bij twijfel kijk ik op de website van Avri om te zien waar iets thuishoort.” Makkelijk en handig dus! Met als resultaat dat hij nog maar één keer per week een zak restafval naar de ondergrondse container hoeft te brengen.

Uitdagingen en oplossingen
Structuur en het makkelijk maken vormen voor Harro de basis voor het scheiden van zijn afval. Maar ook hij loopt tegen vragen aan. Het onderscheid tussen hard en zacht plastic is bijvoorbeeld niet altijd duidelijk. “Ook dan kijk ik even op de website van Avri om het antwoord te vinden,” vertelt hij. “En als ik het daar niet kan vinden? Dan kies ik voor de meest praktische oplossing. En ja, soms betekent het dat ik iets bij het restafval gooi wat misschien hergebruikt had kunnen worden.”

Maak het verschil
Wat hij anderen wil meegeven als het gaat om afval scheiden? “Denk nog even na over hoe je iets kunt hergebruiken vóórdat je het weggooit,” benadrukt hij. “Maar ook: zorg dat het niet te veel werk is, zodat je het ook écht blijft doen.”

Met zijn praktische benadering laat Harro zien dat afval scheiden niet moeilijk hoeft te zijn en dat iedereen een verschil kan maken. “Afval scheiden is een kleine moeite die een grote impact heeft. Maak het jezelf makkelijk én gooi niet zomaar spullen weg. Elke steentje dat je kúnt bijdragen, helpt. Op deze manier geef ik Rivierenland door. Doe jij ook mee?”

"Als je iets kúnt hergebruiken, dan doe je dat."

Hoe werkt afval scheiden in jouw gemeente?