Infographics

Van afval naar grondstof. Zo gaat het in Rivierenland.

Infographics

Van oud maken we weer nieuw. Elke afvalsoort heeft een eigen stroom, bijvoorbeeld glas of papier.

Gebruikt glas wordt nieuwe fles. Een inwoner van Rivierenland gooit per jaar gemiddeld 23,3 kilo glas weg; 93% in de glasbak, 7% bij het restafval. Glas is oneindig recyclebaar. Een kilo glasscherven vervangt ruim een kilo soda en zand, de twee belangrijkste grondstoffen voor glas.

Bekijk de infographic

Verpakking wordt stoel. Een inwoner van Rivierenland gooit per jaar gemiddeld 40 kilo PMD-afval weg; 86% bij het PMD-afval, 14% bij het restafval. Van PMD-verpakkingen maken we nieuwe producten, zoals stoelen en verpakkingsmateriaal.

Bekijk de infographic

Appelschil wordt energie. Een inwoner van Rivierenland gooit gemiddeld 161 kilo groente-, fruit- en tuinafval weg; 87% bij het GFT afval en 13% bij het restafval. Door GFT goed in te zamelen maken we compost én kunnen we huishoudens in Rivierenland voorzien van gas en elektriciteit.

Bekijk de infographic

Hoe werkt afval scheiden in jouw gemeente?