Verpakking wordt stoel

Verpakking wordt stoel

Verpakking wordt stoel. Een inwoner van Rivierenland gooit per jaar gemiddeld 40 kilo PMD-afval weg; 86% bij het PMD-afval, 14% bij het restafval. Van PMD-verpakkingen maken we nieuwe producten, zoals stoelen en verpakkingsmateriaal.

Hoe werkt afval scheiden in jouw gemeente?